Lovska družina Col

Nazaj k naravi

Članstvo

Lovska družina Col šteje trenutno 91 članov. Od tega je devet častnih članov, pet je pripravnikov. V svojih vrstah imamo šest lovskih čuvajev, pet preglednikov divjačine ter dva vodnika krvosledca. V zadnjem obdobju, skoraj vsakoleten vpis novih članov vztrajno znižuje starostno povprečje in daje družini nov svež zagon, na kar smo lahko tudi ponosni.

UPRAVNI ODBOR LD COL
Starešina: Marko Bajec
Gospodar: Mirko Rudolf
Tajnik: Boštjan Hladnik
Blagajnik: Bojan Bajec
Informatik: Matija Krajnc
Član: Simon Bajc
Član: Metod Peljhan

NADZORNI ODBOR
Predsednik: Marko Kobal
Član: Mirko Bajec
Član: Izidor Bajc

DISCIPLINSKA KOMISIJA
Predsednik: Evgen Vidmar
Namestnik: Bojan Kobal
Član: Domen Benčina
Član: Božidar Pregelj
Član: Silvester Kobal

REFERENTI  ZA STRELSTVO
Hubert Pregelj
Marko Tratnik
Jurij Peljhan

REFERENTI  ZA KINOLOGIJO
Alojz Vidmar

KOMISIJA ZA OCENO ŠKOD
Darko Žgavc
Hubert Pregelj
Zvonko Bolčina

PREGLEDNIKI
Slavko Sajevic
Ivan Tratnik

LOVSKI ČUVAJI
Peter Pregelj
Vidmar Evgen
Marko Bajec
Franc Kodelja
Štefančič Radivoj

VODNIK KRVOSLEDCA
Ciril Tratnik
Leonard Peljhan