Lovska družina Col

Nazaj k naravi

  • ohranili smo tesno navezanost na domačine in na tradicionalni odnos do divjadi in lova,
  • posredno smo ohranili  avtohtono divjad in poskrbeli,da se bivalno okolje številnim vrstam ni bistveno spremenilo,
  • zgradili in obnovili smo številne objekte v lovišču,
  • trudili smo se za strpen odnos vseh članov tako v društveni dejavnosti kot pri gospodarjenju z divjadjo.

In prav slednje lahko ocenim kot pomembno sporočilo vsem, ki boste brskali po naši spletni strani.

Našli boste svet, ki ga do sedaj niste poznali, našli boste  občutek spoštovanja do divjadi, našli boste veliko odgovorov na vprašanja vaših stisk, vaše odgovornosti in odnosa do narave.

Tu boste poleg predstavitve našega dela našli vse pomembne informacije. Predstavili boste lahko vaše ideje, razmišljanja in  spodbude. Lahko boste napisali zgodbo, predstavili zanimiv dogodek ali našo „spletno knjigo“ obogatili z izvirno fotografijo.

S spletno predstavitvijo želimo javnosti celostno prikazati naše delo pri gospodarjenju z divjadjo, omogočiti boljšo in hitrejšo  informiranost članstva in tudi na ta način poudarjati našo potrebo in pomembnost v Družbi.

Naj vam bo Narava „dar“, ki ga je vredno ohranjati.

 

Starešina LD Col
Silvester Peljhan